KRZYŻ POWRÓCIŁ NA SWOJE MIEJSCE

Po renowacji i konserwacji zabytkowy drewniany krzyż znów króluje na zewnętrznej ścianie naszej świątyni. W czasie pierwszej części remontu dachu latem 2013 roku został on zdjęty. Dzięki ofiarności zacnych parafian, a także dofinansowaniu powiatu wrzesińskiego 13 listopada br. powrócił on na swoje miejsce. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do jego odnowy. Bóg zapłać.

 

krzyz3