KAPŁAŃSKIE DZIĘKCZYNIENIE

We wtorek 6 czerwca Ksiądz Proboszcz kan. Mieczysław Kozłowski wraz ze swoimi kolegami kursowymi dziękował Bogu za 33 rok kapłaństwa. W wieczornej uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli licznie przybyli parafianie.

2 czerwca 1984 roku w katedrze gnieźnieńskiej czcigodni jubilaci przyjęli święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego, Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa.

Mszy Świętej przewodniczył ksiądz kanonik proboszcz, a homilię wygłosił ks. Grzegorz Porzecki. Razem z nimi modlili się: ks. Ryszard Gilas, ks. Zenon Niemczyk, ks. Stanisław Siuchniński, ks. Ryszard Skrzypczak, ks. Andrzej Stefański, ks. Roman Dąbrowski. W czasie Mszy św. dołączył do sprawujących Eucharystię Kapłanów ks. Zbigniew Ponichtera, który pełni posługę duszpasterską w czeskiej Pradze.

Na Eucharystii służyli licznie zebrani lektorzy i ministranci oraz przedstawiciele młodzieży. Na zakończenie Eucharystii Rada Parafialna, Służba Liturgiczna Ołtarza, Wspólnota Żywego Różańca, a także młodzież z Winnicy oraz ze scholi złożyli kapłanom życzenia.

Miesiąc maj i czerwiec wpisuje się w przeżywanie rocznic święceń kapłańskich. W minionych dniach swoje rocznice przeżywali: 25 maja ks. Michał Bubacz 4 rocznica oraz 31 maja ks. Gabriel Kozikowski 59 rocznica i ks. Tomasz Mrug 3 rocznica.

Pamiętajmy o naszych kapłanach w modlitwie, a także prośmy o dar nowych powołań do kapłaństwa zwłaszcza z naszej parafii.

img_0817 img_0819 img_0828 img_0831 img_0834 img_0838 img_0856 img_0863 img_0874 img_0877 img_0894 img_0924 img_0978 img_0984 img_0995 img_1000 img_1004 img_1012 img_1022