ŚWIĘCENIA DIAKONATU SYNA NASZEJ PARAFII ŁUKASZA JAWORSKIEGO

Trzech alumnów Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie przyjęło 8 grudnia święcenia diakonatu. Wśród nich znalazł się syn naszej parafii kl. Łukasz Jaworski. Liturgii święceń w seminaryjnej kaplicy przewodniczył bp Krzysztof Wętkowski.

W pouczeniu skierowanym do kandydatów bp Wętkowski wskazał na posługi, które będą wykonywać jako diakoni. Jak mówił, diakoni uświęceni przez nałożenie rąk, które pochodzi od czasów apostolskich, są ściśle związani z ołtarzem i będą pełnić dzieło miłosierdzia w imieniu biskupa lub proboszcza. „Niech z Bożą pomocą tak spełniają swój obowiązek, aby wszyscy mogli uznać ich za prawdziwych uczniów Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby mu służono, ale by służyć” – przypomniał biskup pomocniczy gnieźnieński. Podkreślił również, że sakrament diakonatu to sakrament służby, a diakon – za przykładem Chrystusa – jest człowiekiem służby.
Po pouczeniu kandydaci wyrazili gotowość przyjęcia wszystkich zadań wynikających ze święceń diakonatu. Po Litanii do Wszystkich Świętych nastąpił kulminacyjny moment święceń – nałożenie przez biskupa rąk na głowę każdego kandydata. Nowo wyświęceni nałożyli również stuły i dalmatyki. Otrzymali także Księgę Ewangelii. W Mszy św. uczestniczyła wspólnota seminaryjna, najbliżsi i przyjaciele diakonów oraz proboszczowie ich rodzinnych parafii. Podczas Eucharystii modlono się za nowo wyświęconych oraz w intencji nowych powołań.

Nowo wyświęconemu księdzu diakonowi Łukaszowi, życzymy aby dobrze wypełniał powierzone mu przez Kościół obowiązki i wzrastał w wierze, miłości do Boga oraz drugiego człowieka. Jednocześnie zapewniamy o modlitewnej pamięci.

2015-12-15-11-33-16 2015-12-15-11-33-45 2015-12-15-11-33-53 2015-12-15-11-34-02 2015-12-15-11-34-04 2015-12-15-11-34-06 2015-12-15-11-34-09 2015-12-15-11-34-24

Źródło: www.archidiecezja.pl