Chodź z nami do Matki – piesza pielgrzymka – informacje organizacyjne

Szczęść Boże! Mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się na pielgrzymim szlaku. Moja prośba do wszystkich, aby podjąć modlitwę w intencji  uczestników pielgrzymki, prosząc szczególnie o dar jedności i pełnego wiary pielgrzymowania.

Ze spraw organizacyjnych: Postarajcie się zaprosić waszych bliskich i znajomych do uczestnictwa w pielgrzymce. Proszę zgłaszać się, jak to możliwe w najszybszym terminie. 
Formularz zgłoszeniowy można odebrać u mnie lub na stronie PPAG. Wszelkie informacje organizacyjne będę systematycznie zamieszczał na facebooku i stronie internetowej parafii farnej oraz  gablocie parafialnej. Szczegółowe informacje można otrzymać:
ks. Bartosz tel.  607 477 800; Anzelm Czajkowski tel. 660 485 921.  

Bezpośrednio przed pielgrzymką będzie drugie spotkanie, dlatego proszę o uważne śledzenie ogłoszeń. Przypominam, że pielgrzymi będą się modlić w swoich jak i w intencjach złożonych w skrzynce na intencje.

Zapewniam wszystkich wspierających naszą pielgrzymkę i pielgrzymów o modlitwie. Eucharystie, które będę sprawował podczas pielgrzymki będę ofiarowywał w tych intencjach.

Pozdrawiam i +
ks. Bartek