WIELBI DUSZA MOJA PANA-21.10.2017

Zapraszamy  wszystkich, którzy chcą poznać wartość modlitwy uwielbienia i nauczyć się właściwej postawy życiowej wobec naszego Pana na kolejny WIECZÓR UWIELBIENIA 21 22449263_1611276848936574_714261231_opaździernika godz. 19.30