Informacja dla kandydatów przygotowujących się do BIERZMOWANIA

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

/KKK 1285/

TERMINY SPOTKAŃ:

3 września -grupa 1

4 września-grupa 2

10 września-grupa 3

11 września-grupa 4

17 września-grupa 5

18 września-grupa 6

24 wrześni-grupa 7

25 września-grupa 8

Spotkania odbędą się w salce parafialnej o godzinie 18.30

Wszelkie informacje dotyczące grup bierzmowanych dostępne są na FB -Bierzmowanie 2019 Fara Września lub bezpośrednio u ks. Tomasza