Dzień Męki Pańskiej

Uroczystej Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. Tomasz Mrug. Rozpoczęła się ona wejściem w ciszy celebransa i asysty. Przed ołtarzem przez chwilę ks. Tomasz leżał krzyżem. Po modlitwie odczytano proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment z Listu do Hebrajczyków. Następnie wysłuchaliśmy Męki Pańskiej według św. Jana. W uroczystej modlitwie powszechnej poleciliśmy Bogi siebie i cały świat. Drugą cześć stanowiła adoracja Krzyża po której  nastąpił moment Komunii św. Liturgię zakończyła procesja z Najświętszym sakramentem do Grobu Pańskiego.