BARDZO WAŻNE !!!

29. 05. 2020 r.

Gniezno, dnia 29 maja 2020  r.

 

D E K R E T 

            W związku ze zniesieniem limitów dotyczących liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii, z dniem 1 czerwca 2020 r., znoszę udzieloną wszystkim wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku osób chorych, starszych i niezdolnych z różnych powodów do fizycznej obecności na Mszy św., zgodnie z Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję, istnieje możliwość uczestnictwa w Eucharystii za pośrednictwem mediów i w ten sposób zadośćuczynienia obowiązkowi udziału w niedzielnej Mszy św.

Wyrażając radość z poprawy sytuacji epidemicznej w naszym kraju zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach i przystępowania do sakramentów świętych. W dalszym ciągu proszę o modlitwę za osoby dotknięte wirusem oraz za wszystkich, którzy chorym pomagają.

 

† Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

====================================================================

17. 05. 2020 r.

Wyznaczony został nowy termin, w którym Ks. bp Krzysztof Wętkowski udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Będzie to sobota 20. czerwca. O szczegółach, odnośnie do przygotowania się do przyjęcia tego sakramentu, jak i samej uroczystości bierzmowania, zainteresowane osoby będą powiadamiane przez Ks. Tomasza oraz Panie Katechetki.

W związku z nowymi postanowieniami rządu dotyczącymi liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w liturgii informujemy, że począwszy od dzisiejszej niedzieli obowiązuje przepis pozwalający na przebywanie w kościołach, jednej osobie na 10 m2. Stąd w naszej świątyni w nabożeństwach może jednorazowo uczestniczy do 70 osób.

======================================================================

10. 05. 2020 r.

Informujemy zainteresowanych Parafian, że udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży naszej Parafii, które miało mieć miejsce 24. maja br jest odwołane. O nowym terminie udzielenia tego sakramentu poinformujemy, gdy zostanie on ustalony.

Biuro Parafialne do odwołania, w tygodniu, czynne będzie tylko w soboty od godz. 9.30. do godz. 12.00. Jeśli ktoś z Parafian nie może w tym czasie załatwić niezbędnych spraw, będzie mógł to uczynić w innym czasie, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z kapłanem posługującym w parafii.

======================================================================

10. 04.2020 r.

W związku z przedłużającym się stanem epidemii oraz z stanem niepewności co do najbliższych dni, w tym także dnia uroczystości I Komunii św. dzieci klas trzecich z SSP nr 1 (10. 05. 2020 r.) przełożony zostaje termin tej uroczystości na dzień 13. września 2020 r.

Równocześnie informujemy, że na dzień dzisiejszy nie ma decyzji co do zmiany terminu udzielenia sakramentu bierzmowania, tj 24 maja 2020 r., młodzieży naszej parafii.

=====================================================================

9. 04. 2020 r.

Zgodnie z dzisiejszymi rozporządzeniami władz państwowych, w dalszym ciągu obowiązuje rozporządzenie umożliwiające  uczestnictwo w Mszach św. i nabożeństwach, tylko dla pięciu osób. Rozporządzenie odnosi się do Triduum Paschalnego i dni świąt Zmartwychwstania Pańskiego!!! 

W związku z obowiązujący rozporządzenie w święta Zmartwychwstania Pańskiego nie będzie Mszy św. w kaplicy w Sokołowie!!!

======================================================================

BŁOGOSŁAWIENIE  POKARMÓW  WIELKANOCNYCH

Odmawiamy wstęp przed błogosławieństwem:

Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na wielkanocnym stole.

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy, po czym błogosławiący  mówi:

         Panie Jezu Chryste, 

Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżyć Twoją obecność miedzy nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

         Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii świętej dajesz życie światu; pobłogosław (czynimy znak krzyża nad chlebem i pieczywem) ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Cię na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.

         Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów; pobłogosław (czynimy znak krzyża nad mięsem i wędlinami ) to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól aby chroniła nas od zepsucia.

         Chryste, życie i Zmartwychwstanie nasze; pobłogosław (czynimy znak krzyża nad jajkami) te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.-

            Wszyscy odpowiadają:    A M E N.

Po pobłogosławieniu potraw odmówmy modlitwę przed posiłkiem:

        Panie Jezu Chryste, zasiądź miedzy nami, udziel nam radości Twego Zmartwychwstania; niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie znakiem pojednania.

======================================================================

4. 04. 2020 r.

U W A G !!!

SZCZEGÓLNIE  ZWRACAMY  UWAGĘ  NA  TO, ŻE  LITURGIĘ  WIELKIEJ  SOBOTY ROZPOCZNIEMY O GODZINIE 20.00. I O TEJ GODZINIE ODPRAWIONE  ZOSTANĄ ZAMÓWIONE  INTENCJE  MSZALNE  A  NIE  O GODZ. 22.00. JAK TO WCZEŚNIEJ USTALONO

 

 Okazja do skorzystania z sakramentu pokuty w Wielkim Tygodniu

W Wielkim Tygodniu okazja do spowiedzi św. będzie w pomieszczeniach Biura Parafialnego wg następującego porządku:  

poniedziałek: od godz. 6.45. do 7.15.; od godz. 17.30. do 18.00.; od godz. 19.00. do 19.30.

wtorek:od godz. 6.45. do 7.15.; od godz. 17.30. do 18.00.; od godz. 19.00. do 19.30.

środa: od godz. 6.45. do 7.15.; od 17.30. do 18.00.; od 19.00. do 19.30.

czwartek: w godzinach od 7.00. do 7.30.

piątek: w godzinach od 7.00. do 7.30.

sobota: w godzinach od 7.00. do 7.30.

Uwaga!!!

Parafianie, którzy rezerwowali Msze św. i chcą, aby w ich intencjach sprawowana była Eucharystia w zarezerwowanym terminie, mogą podać intencję telefonicznie, a gdy będą uczestniczyli w Mszy św., jeśli uznają za stosowne, będą mogli złożyć stypendium mszalne.

Pozostałe informacje znajdziemy w zakładce OGŁOSZENIA

Po niedzieli znajdziemy tu treść modlitwy do błogosławienia pokarmów.

======================================================================

30. 03. 2020 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:

– cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;

– pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa;

– ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie;

– będący w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego:

– nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;

– być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności lub przynajmniej odmówić Wyznania Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;

– mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencji Ojca Świętego).

======================================================================

28. 03. 2020 r.

SAKRAMENT  POKUTY W WRZEŚNIA – FARA

 1. Odnośnie do spowiedzi św. informujemy, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7. czerwca 2020 roku). W związku z powyższym prosimy, aby wierni wzięli pod uwagę możliwości parafii oraz zdrowie szafarzy sakramentu pokuty i roztropnie zaplanowali przystępowanie do spowiedzi. Parafianie, którzy zechcą skorzystać z spowiedzi św. przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego będą mieli taką okazję w tym tygodniu w pomieszczeniach Biura Parafialnego, które znajdują na przeciw  kościoła.  Ta okazja będzie dzisiaj w łączności z każdą Mszą św. oraz w tym tygodniu według następującego porządku:
 2. Poniedziałek od godz. 6.45. do 7.30.; od godz. 17.00. do godz. 18.00.; od godz. 19.30. do godz. 20.30.
 3. Wtorek od godz. 6.45. do 7.30.; od godz. 17.00. do godz. 18.00.; od godz. 19.30. do godz. 20.30.
 4. Środa od godz. 6.45. do 7.30.; od godz. 17.00. do godz. 18.00.; od godz. 19.30. do godz. 20.30.
 5. Czwartek od godz. 6.45. do 7.30.; od godz. 17.00. do godz. 18.00.; od godz. 19.30. do godz. 20.30.
 6. Piątek od godz. 6.45. do 7.30.; od godz. 17.00. do godz. 18.00.; od godz. 19.30. do godz. 20.30.
 7. Sobota od godz. 6.45. do 7.30.; od godz. 19.30. do godz. 20.30.
 8. w przyszłą niedzielę w łączności z każdą Mszą św.

======================================================================

26. 03. 2020 r.

INFORMACJA  ODNOŚNIE DO I KOMUNII ŚW. DZIECI KLAS TRZECICH

Po zasięgnięciu wielu opinii, I Komunia św. dzieci klas trzecich z SP nr 3 przeniesiona zostaje na niedzielę 13. września 2020 r.;

Decyzja odnośnie do uroczystości I Komunii św. dzieci klas trzecich z SP nr 1 podjęta zostanie po świętach Zmartwychwstania Pańskiego;

====================================================================

25. 03. 2020 r.

Na podstawie rozporządzenia szczegółowego Ks. abp Wojciecha Polaka wydanego w dniu 25. marca    2020 r. przekazujemy do wiadomości Parafian parafii p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni następujące bardzo ważne informacje:

 1. odwołane zostaje spotkanie rodziców dzieci klas trzecich z SP nr 3, które miało mieć miejsce 28. marca 2020 r. o godz. 16.00. w celu wyznaczenia nowego terminu I Komunii św.;
 2. zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób;
 3. ponieważ wypełnienie tego zalecenia będzie stwarzało trudności, co jest zrozumiałe, Ks. Prymas zarządził, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału innych wiernych, a jedynie z uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy Świętej (maksymalnie 5 osób). Dlatego bardzo prosimy wszystkie osoby, które intencji Mszy Świętej nie zamawiały, ani nie są z nią związane, aby do dnia 11 kwietnia 2020 r. w Mszach Świętych nie uczestniczyły, dając w ten sposób pierwszeństwo ofiarodawcom i ich bliskim. Jednocześnie przypominamy o udzielonej przez Ks. Prymasa dyspensie wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej od uczestnictwa w Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych;
 4. w parafii odwołane zostają nabożeństwa Gorzkich Żalów, Drogi Krzyżowej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu we wtorki;
 5. wejście do kościoła będzie tylko możliwe przez boczne wejście a otwarcie drzwi do wnętrza świątyni będzie miało miejsce 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św.
 6. w ciągu dnia otwarta będzie kruchta kościoła, gdzie indywidualnie można wejść na prywatną modlitwę;
 7. Msze Święte mogą być sprawowane wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i cmentarnych, stąd zawieszone zostają Msze św. sprawowane w kaplicy w Sokołowie;
 8. obowiązuje zarządzenie pozwalające na uczestniczenie w pogrzebie pięciu osób; ograniczenie to dotyczy również ceremonii na cmentarzu;
 9. w biurze parafialnym będzie można załatwić tylko najpilniejsze sprawy, takie jak załatwienie formalności związanych z pogrzebem po wcześniejszym umówieniu się przez telefon;
 10. w najbliższą niedzielę podane zostaną informacje o możliwości korzystania z sakramentu pokuty w naszej parafii;
 11. z całością zarządzenia Ks. Prymasa można zapoznać się w zakładce CORONAWIRUS