BARDZO WAŻNE !!!

30. 03. 2020 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:

– cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;

– pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa;

– ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie;

– będący w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego:

– nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;

– być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności lub przynajmniej odmówić Wyznania Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;

– mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencji Ojca Świętego).

=======================================================================

28. 03. 2020 r.

SAKRAMENT  POKUTY W WRZEŚNIA – FARA

 1. Odnośnie do spowiedzi św. informujemy, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7. czerwca 2020 roku). W związku z powyższym prosimy, aby wierni wzięli pod uwagę możliwości parafii oraz zdrowie szafarzy sakramentu pokuty i roztropnie zaplanowali przystępowanie do spowiedzi. Parafianie, którzy zechcą skorzystać z spowiedzi św. przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego będą mieli taką okazję w tym tygodniu w pomieszczeniach Biura Parafialnego, które znajdują na przeciw  kościoła.  Ta okazja będzie dzisiaj w łączności z każdą Mszą św. oraz w tym tygodniu według następującego porządku:
 2. Poniedziałek od godz. 6.45. do 7.30.; od godz. 17.00. do godz. 18.00.; od godz. 19.30. do godz. 20.30.
 3. Wtorek od godz. 6.45. do 7.30.; od godz. 17.00. do godz. 18.00.; od godz. 19.30. do godz. 20.30.
 4. Środa od godz. 6.45. do 7.30.; od godz. 17.00. do godz. 18.00.; od godz. 19.30. do godz. 20.30.
 5. Czwartek od godz. 6.45. do 7.30.; od godz. 17.00. do godz. 18.00.; od godz. 19.30. do godz. 20.30.
 6. Piątek od godz. 6.45. do 7.30.; od godz. 17.00. do godz. 18.00.; od godz. 19.30. do godz. 20.30.
 7. Sobota od godz. 6.45. do 7.30.; od godz. 19.30. do godz. 20.30.
 8. w przyszłą niedzielę w łączności z każdą Mszą św.

======================================================================

26. 03. 2020 r.

INFORMACJA  ODNOŚNIE DO I KOMUNII ŚW. DZIECI KLAS TRZECICH

Po zasięgnięciu wielu opinii, I Komunia św. dzieci klas trzecich z SP nr 3 przeniesiona zostaje na niedzielę 13. września 2020 r.;

Decyzja odnośnie do uroczystości I Komunii św. dzieci klas trzecich z SP nr 1 podjęta zostanie po świętach Zmartwychwstania Pańskiego;

====================================================================

25. 03. 2020 r.

Na podstawie rozporządzenia szczegółowego Ks. abp Wojciecha Polaka wydanego w dniu 25. marca    2020 r. przekazujemy do wiadomości Parafian parafii p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni następujące bardzo ważne informacje:

 1. odwołane zostaje spotkanie rodziców dzieci klas trzecich z SP nr 3, które miało mieć miejsce 28. marca 2020 r. o godz. 16.00. w celu wyznaczenia nowego terminu I Komunii św.;
 2. zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób;
 3. ponieważ wypełnienie tego zalecenia będzie stwarzało trudności, co jest zrozumiałe, Ks. Prymas zarządził, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału innych wiernych, a jedynie z uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy Świętej (maksymalnie 5 osób). Dlatego bardzo prosimy wszystkie osoby, które intencji Mszy Świętej nie zamawiały, ani nie są z nią związane, aby do dnia 11 kwietnia 2020 r. w Mszach Świętych nie uczestniczyły, dając w ten sposób pierwszeństwo ofiarodawcom i ich bliskim. Jednocześnie przypominamy o udzielonej przez Ks. Prymasa dyspensie wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej od uczestnictwa w Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych;
 4. w parafii odwołane zostają nabożeństwa Gorzkich Żalów, Drogi Krzyżowej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu we wtorki;
 5. wejście do kościoła będzie tylko możliwe przez boczne wejście a otwarcie drzwi do wnętrza świątyni będzie miało miejsce 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św.
 6. w ciągu dnia otwarta będzie kruchta kościoła, gdzie indywidualnie można wejść na prywatną modlitwę;
 7. Msze Święte mogą być sprawowane wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i cmentarnych, stąd zawieszone zostają Msze św. sprawowane w kaplicy w Sokołowie;
 8. obowiązuje zarządzenie pozwalające na uczestniczenie w pogrzebie pięciu osób; ograniczenie to dotyczy również ceremonii na cmentarzu;
 9. w biurze parafialnym będzie można załatwić tylko najpilniejsze sprawy, takie jak załatwienie formalności związanych z pogrzebem po wcześniejszym umówieniu się przez telefon;
 10. w najbliższą niedzielę podane zostaną informacje o możliwości korzystania z sakramentu pokuty w naszej parafii;
 11. z całością zarządzenia Ks. Prymasa można zapoznać się w zakładce CORONAWIRUS