Ogłoszenia

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 

33   Niedziela   Zwykła

17    listopada   2019 r.

  1. Przeżywamy ostatnie dni Roku Liturgicznego, które kierują naszą uwagę na tematykę związaną z czasem ostatecznym. Starajmy się dostrzec w wydarzeniach codzienności obecność Boga, kształtując w sobie postawę czuwania w każdym czasie.
  2. W tym tygodniu odbędą się następujące spotkania przygotowujące do bierzmowania: w poniedziałek 18. listopada spotka się grupa pierwsza, we wtorek 19. listopada spotka się grupa druga. Spotkania rozpoczną się o godz. 18.30. w salce parafialnej.
  3. W piątek 22. listopada o godz. 16.30. sprawowana będzie Msza św. dla wspólnoty Wiara i Światło
  4. W przyszłą niedzielę, 24. października o godz. 14.00. odprawiona zostanie doroczna Msza Hubertowska z oprawą muzyczną i krótkim koncertem w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej przy Polskim Związku Łowieckim – Capella Zamku Rydzyńskiego
  5. Dziękujemy wszystkim, którzy w minioną niedzielę złożyli ofiary, które przeznaczone zostaną na opłacenie prac wykonywanych przy obiektach parafialnych. Bóg zapłać!

W r z e ś n i a     1  7.   l i s t o p a d a   2 0 1 9 r.