Ogłoszenia

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE

14   NIEDZIELA    ZWYKŁA

5   lipca  2020 r.

  1. W tym tygodniu przeżywać będziemy w poniedziałek wspomnienie bł Marii Teresy Ledóchowskiej, w środę wspomnienie św. Jana z Dukli i w sobotę święto św. Benedykta, Patrona Europy.
  2. W pierwszą sobotę miesiąca jak i w pierwszą niedzielę miesiąca przeżywamy kolejny dzień nowenny przed nawiedzeniem kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej parafii.
  3. Od 1. lipca rozpoczął w naszej parafii swoją roczną praktykę duszpasterską ks. diakon Stanisław Ejdys. Życzmy aby ten czas był dla ks. diakona bardzo pożyteczny na drodze bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu kapłaństwa.
  4. W przyszła niedzielę, 12. lipca, gościć będziemy Ks. Ryszarda Trzaskawkę, który przyjął w tym roku święcenia kapłańskie a w latach 2018/2019 odbywał praktykę duszpasterską w naszej parafii. Po zakończonej Mszy św. o godz. 11.30. ks. neoprezbiter udzielać będzie prymicyjnego błogosławieństwa.
  5. Dzisiaj ponawiamy zachętę do udziału w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która wyruszy w środę. 29 lipca br. W tym roku z uwagi na epidemię w pielgrzymce będzie można uczestniczyć w sposób duchowy. W naszej parafii, w czasie trwania pielgrzymki, będą sprawowane Msze św. oraz Apele Jasnogórskie. Informacje i zapisy odnośnie do pieszej pielgrzymi, można realizować u ks. Michała. Pod chórem można składać prośby i podziękowania do Matki Bożej Częstochowskiej, które pielgrzymi złożą na Jasnej Górze.
  6. Za tydzień, w drugą niedzielę miesiąca, zbierane ofiary przeznaczone na sfinansowanie prac, jakie już są wykonywane przy kościele i dalej będą kontynuowane. W miniony wtorek zakończono pierwszy etap prac związanych z renowacją witraży w siedmiu oknach kościoła. W dniu 10. lipca przewidziany jest odbiór wykonanych prac przez konserwatora zabytków. Koszt wykonanych prac wyniósł sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych. Parafia otrzymała wsparcie na renowacje witraży z Urzędu Miasta i Gminy Września w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych, oraz z Powiatu Wrzesińskiego w wysokości dziesięciu tysięcy złotych za co zarówno Urzędowi Miasta i Gminy jak i Starostwu Powiatowemu dziękujemy. Pozostałe koszty tj osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych pokryte zostały z środków parafialnych. Stąd dzisiaj raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy składali swoje ofiar. Bóg zapłać! Jeszcze w tym roku zaplanowane są prace związane z renowacją kolejnych siedmiu witraż, które znajdują się w oknach, w południowej ścianie kościoła. Prace mają rozpocząć się we wrześniu.
  7. Przypominamy wszystkim uczestniczącym w liturgii w naszym kościele o tym, że zgodnie z przepisami prawa państwowego, w dalszym ciągu obowiązuje wszystkich wiernych obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie uczestnictwa w nabożeństwach w kościele.

W r z e ś n i a        5.   l i p c a    2 0 2 0 r.