Ogłoszenia

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE

UROCZYSTOŚĆ   ZESŁANIA  DUCHA ŚWIĘTEGO

19   maja   2024 r.

  1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami. Kończy się okres Wielkanocy.
  2. W poniedziałek, 20. maja, obchodzić będziemy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele. Msze św. odprawione zostaną o godz. 7.00. i 18.00.
  3. Za tydzień, w niedzielę 26. maja przeżywać będziemy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Natomiast w czwartek 30. maja przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Już dzisiaj informujemy, że w tym roku o godz. 9.00. a nie tak jak to było w poprzednich latach o godz. 9.45. odprawiona zostanie Msza św. w parafii Świętego Ducha i następnie procesja eucharystyczna przejdzie z parafii Świętego Ducha do naszej parafii. Trasa będzie taka sama jak w minionych latach. W związku z tym, że Msza św. na rozpoczęcie procesji odprawiona zostanie o godz. 9.00., Msza św. w naszej parafii odprawiona zostanie bezpośrednio po zakończonej procesji, to jest ok. godz. 10. 45. a nie o godz. 11.45. tak jak to było wcześniej wyznaczone. Prosimy aby Parafianie, którzy tego dnia mają wyznaczoną intencję mszalną zwrócili uwagę na zmianę godziny.
  4. Ponawiamy zaproszenie do udziału w spotkaniu na Polach Lednickich pod hasłem “WRACAJ DO DOMU”, które będzie miało miejsce w sobotę 1. czerwca. Wyjazd z Wrześni zaplanowany jest tego dnia o godz. 8.00, następnie uczestnicy spotkania wezmą udział w Jutrzni Lednickiej w katedrze gnieźnieńskiej po czym nastąpi przejazd na Lednicę. Koszt uczestnictwa wynosi 65 zł. Szczegółowe informacje oraz zapisy można zgłaszać u ks. Arkadiusza.
  5. Dziękujemy wszystkim, którzy przed tygodniem złożyli ofiary i wszystkim, którzy w minionym czasie dokonywali przelewu ofiar na konto parafialne, które to ofiary zostaną przeznaczone na prace remontowe, jakie wykonywane są przy obiektach parafialnych. Dzisiaj składamy również podziękowanie dzieciom z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr.1, które przed tygodniem przystępowały do I Komunii św. i ich bliskim oraz młodzieży, która 8. maja przystąpiła do sakramentu bierzmowania za złożony przez nich dar ołtarza. Złożony dar dołączony zostanie do pokrycia kosztów związanych z przeprowadzanymi inwestycjami. O wszystkich szczegółach zadysponowania tych ofiar będziemy informowali w miarę ich postępu. Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać! 

W R Z E Ś N I A            1 9.   m a j a    2 0 2 4  r.