Ogłoszenia

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE

Święto  Chrztu  Pańskiego 

13   stycznia   2019 r.

  1. Dzisiejszą niedzielą kończymy liturgiczny obchód Narodzenia Pańskiego. Tradycyjnie jednak przedłużamy śpiewanie kolęd do 2. lutego, kiedy przypada święto Ofiarowania Pańskiego, pozostające w bezpośredniej łączności z wydarzeniem Bożego Narodzenia.
  2. Dzisiaj wspominając chrzest Pana Jezusa, pomyślimy także o naszym osobistym chrzcie, który uczynił nas dziećmi Boga i Kościoła. Warto zatem, aby ta niedziela stała się okazją do wyrażenia wdzięczności za to, że w Kościele Bóg usynowił nas w Jezusie Chrystusie. Pamiętajmy także w modlitwach o naszych rodzicach, chrzestnych i wszystkich tych, którzy mieli wpływ na przekazywanie nam wiary.
  3. Przypominamy, że w czasie trwania kolędy Biuro Parafialne czynne jest tylko w środy i soboty w godzinach od 10.00. do 11.30. W tym tygodniu Msza św. wieczorna odprawiona zostanie tylko w środę 16. stycznia oraz sobotę 19. stycznia. W poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek nie będzie wieczornej Mszy św.
  4. W sobotę 19. stycznia w parafii będzie miał miejsce Wieczór Uwielbienia Wielbi dusza moja Pana. Modlitewne spotkanie rozpoczynamy Eucharystią o godz. 18.30, po której kontynuować będziemy czuwanie modlitewne.
  5. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary, które przeznaczone zostaną na opłacenie prac jakie w tym roku będą wykonywane przy obiektach parafialnych.
  6. Trwa czas kolędy. Przez najbliższy tydzień księża kolędować będą wg porządku, który wywieszony jest w kruchcie kościoła i znajduje się na stronie internetowej parafii.

W R Z E Ś N I A        1 3.   s t y c z n i a    2 0 1 9 r.