Ogłoszenia

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE

Uroczystość   Chrystusa   Króla   Wszechświata

26   listopada  2023  r.

  1. Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla, to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została ona wprowadzona przez Papieża Piusa XI w 1925 r., na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii, Kościół uroczystość tę obchodzi w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
  2. Za tydzień, 3. grudnia przeżywać będziemy pierwszą Niedzielę Adwentu. Już od dzisiaj podobnie jak w poprzednich latach i w tym roku rozpoczynamy akcję rozprowadzania świec „Caritasu” oraz opłatków wigilijnych. Świece i opłatki są do nabycia dzisiaj po Mszy św. i w tygodniu w poniedziałek, środę i w sobotę w Biurze Parafialnym.
  3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Dodatkowa okazja do spowiedzi św. będzie w tym tygodniu w piątek od godz. 16.00. W piątek o godz. 17.00. odprawiona zostanie Msza św. dla uczniów szkoły podstawowej. O godzinie 18.00. sprawowana będzie wieczorna Eucharystia połączona z nabożeństwem do NSPJ. Jak już informowaliśmy przed tygodniem, w tym roku przed świętami Bożego Narodzenia księża odwiedzą z posługą sakramentalną chorych i starszych Parafian w sobotę 2. grudnia. Dlatego prosimy wszystkich Parafian, do których księża udają się tylko przed świętami o zgłoszenie ich do końca listopada. W styczniu 2024 roku pierwsza sobota miesiąca przypada 6. stycznia w uroczystość Trzech Króli. W związku z tym w przyszłym roku odwiedzimy wszystkich chorych i starszych Parafian w domach w pierwszą sobotę miesiąca lutego.
  4. W sobotę, 2. grudnia, bezpośrednio po wieczornej Mszy św. zapraszamy na nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca poświęcone Niepokalanemu Sercu Maryi.
  5. Za cztery tygodnie przeżywać będziemy wigilię Bożego Narodzenia i następnie Uroczystość Bożego Narodzenia. W tym roku, podobnie jak w minionym czasie w naszej parafii odprawione zostaną dwie Pasterki o godz. 20.00. i o godz. 22.00. Odnośnie do kolędy, biorąc pod uwagę doświadczenia z minionego roku oraz inne obowiązki wynikające między innymi z prowadzenia przez księży katechizacji szkolnej, chcemy wyjść naprzeciwko oczekiwaniom Parafian i zaproponować formularz, przez który będzie można wyrazić chęć do przyjęcia kapłana niosącego Boże błogosławieństwo w progi Waszego domu. W kościele i w Biurze Parafialnym znajdują się deklaracje, na których Parafianie, którzy będą chcieli aby w ich domach i mieszkaniach odbyła się kolęda wypełnili je i złożyli przy okazji Mszy św. w kościele. Zachęcamy wszystkich do złożenia takich zaproszeń a szczególnie tych Parafian, którzy w ostatnim czasie do naszej parafii, jako nowi się wprowadzili. Po zapoznaniu się z tymi zaproszeniami będziemy ogłaszali, gdzie po świętach Bożego Narodzenia kolęda będzie miała miejsce. Ufamy, że tak jak w minionym roku, tak i teraz ten nowy sposób wymiaru duszpasterstwa, jakim jest modlitwa z kapłanem w miejscu zamieszkania, znajdzie aprobatę i akceptację w naszej parafii.
  6. W przyszłą niedzielę LSO będzie rozprowadzać po Mszach św. pierniki świąteczne związane ze wspomnieniem św. Mikołaja. Składane ofiary przy tej okazji przeznaczone zostaną na wakacyjny wyjazd LSO.

W r z e ś n i a     2  6.   l i s t o p a d a   2 0 2 3 r.