Małżeństwo

Narzeczeni powinni zgłosić się do Księdza Proboszcza lub Księdza wikariusza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. (data ślubu powinna być ustalona wcześniej, nawet z rocznym wyprzedzeniem)

Wymagane są  następujące dokumenty:

  • Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych,
    w wypadku jeśli chrzest był w innej parafii niż tej, w której zamierzają zawrzeć związek małżeński.
  • Świadectwo ukończenia katechezy z czasu szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej.
  • Dowody osobiste narzeczonych.
  • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
  • Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).
  • Trzy kopie dokumentu z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym).
  • Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, który potwierdza zawarcie związku.

* Poradnictwo Rodzinne w naszej parafii prowadzi Pani Alina Czajkowska w każde wtorki o godz. 17.00 w salce parafialnej – tel: 602 898 435