Kapłaństwo

Wszyscy, którzy słyszą w swoim sercu głos powołania do kapłaństwa i pragną rozpocząć formację w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie muszą zgłosić się do księdza proboszcza oraz zgłosić swój udział w rekrutacji, zarówno do seminarium, jak i na Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie: www.pwsd.archidiecezja.pl