Bierzmowanie

 

“Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

/KKK 1285/


 

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Informacja dla klas 8

 

Spotkania : TERMINY

 

LUTY

17.02 (poniedziałek) – grupa 1

18.02 (wtorek) –grupa 2

25.02  (wtorek)-grupa 3

 2.03 (poniedziałek)-grupa 4

MARZEC

6.03 (piątek)-grupa 1 Droga Krzyżowa (Kościół)

9.03 (poniedziałek)- grupa 1 (salka)

13.03(piątek)-grupa 2 Droga Krzyżowa (Kościół)

16.03 (poniedziałek)- grupa 2(salka)

20.03(piątek) grupa 3 Droga Krzyżowa (Kościół)

23.03 (poniedziałek)-grupa 3(salka)

26.03 (piątek) grupa 4 Droga Krzyżowa (Kościół)

30.03 (poniedziałek) grupa 4(salka)

Droga Krzyżowa godz. 20.00

Spotkania godz. 18.30

KWIECIEŃ

5.04- udział w Niedzieli Palmowej

8.04- Droga Krzyżowa ulicami miasta

9.04-11.04- udział w Triduum Paschalnym

 

 

Więcej informacji na fb Bierzmowani Fara Września  2020 lub u ks. Tomasza