Bierzmowanie

 

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

/KKK 1285/


KLASY 8 i 3 Gimn.

TERMINY SPOTKAŃ:

19.02- grupa 1

26.02-grupa2

5.03-grupa 3

12.03-grupa4

19.03-grupa5

26.03-grupa 6

2.04-grupa 7 i 8

 

 

Wszelkie informacje dotyczące grup bierzmowanych u ks. Tomasza


KLASY 7

 


 

                                                       BIERZMOWANIE 2018