Bierzmowanie

 

“Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

/KKK 1285/


 

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Informacja dla klas 8

 

Bierzmowanie odbędzie się 20 czerwca !

W związku z tym, że mamy cztery grupy a musimy utworzyć trzy, informuje że grupa 1,2,3 pozostaje bez zmian, natomiast osoby z grupy 4 zostały  rozdzielone pomiędzy trzy grupy. Więcej informacji na fb Bierzmowani Fara Września  2020 lub u ks. Tomasza