Bierzmowanie

 

“Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

/KKK 1285/


 

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Informacja dla klas 8

Spotkanie z rodzicami:  3.09  godzina: 18:30

Spotkania : TERMINY

WRZESIEŃ  godzina 18:30

9.09 (poniedziałek)  -grupa 1

10.09 (wtorek)-grupa 2

17.09 (wtorek)-grupa 3

24.09 (wtorek)-grupa 4

21.09 (sobota)-PROGRAM:
12.00 – zawiązanie wspólnoty, nabożeństwo do Ducha Świętego
13.00 – koncert Siewców Lednicy
14.30 – obiad, czas dla bliźniego
16.00 – nabożeństwo pokutne (konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź)
18.30 – Eucharystia

  PAŹDZIERNIK  godzina 18:00

21.10 (poniedziałek )- grupa 1 

8.10 (wtorek)-grupa 2

15.10 (wtorek)-grupa 3

22.10 (wtorek)-grupa 4

* w październiku spotkanie rozpoczyna się Mszą św., następnie nabożeństwo różańcowe i spotkanie !

31.10  NOC ŚWIĘTYCH -Parafia św. Jadwigi godz. 19:30

LISTOPAD godzina 18:30

18.11 (poniedziałek)- grupa 1

19.11 (wtorek)-grupa 2

25.11 (poniedziałek)-grupa 3

26.11 (wtorek)-grupa 4

GRUDZIEŃ

Udział we Mszach św. Roratnich (poniedziałek, czwartek )

 

Więcej informacji na fb Bierzmowani Fara Września  2020 lub u ks. Tomasza