Bierzmowanie

 

“Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

/KKK 1285/


 

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Informacja dla klas 7

Kandydaci zostali podzieleni na 4 grupy. W grupach spotykać się będziemy od września. Więcej informacji na fb Bierzmowani Fara Września  2020 lub u ks. Tomasza