Bierzmowanie

 

“Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

/KKK 1285/


KLASY 8 i 3 Gimn.

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

BIERZMOWANIE: 27.05.2019 

klasy III- godz. 16:00

klasy VIII- godz. 18:00

TERMINY SPOTKAŃ:

6 maja godz. 18.30 grupa 1,2

6 maja godz. 19.15 grupa 3,4

7 maja godz. 18.30 grupa 5,6
7 maja godz. 19.15 grupa 7,8
Próby:
20 maja godz. 19 klasy 8
21 maja godz. 19 klasy 3
24 maja godz. 19 klasy 8
24 maja godz. 19.45 klasy 3

Wszelkie informacje dotyczące grup bierzmowanych u ks. Tomasza


KLASY 7

Spotkanie: 28 maja godz. 18:00


 

                                                       BIERZMOWANIE 2018