Bierzmowanie

 

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

/KKK 1285/

 

TERMINY SPOTKAŃ:

1 października -grupa 1

2 października-grupa 2

8 października -grupa 3

9 października -grupa 4

15 października-grupa 5-przeniesione na 29.10

16 października-grupa 6

22 października -grupa 7-przeniesione na 30.10

23 października-grupa 8

Spotkania odbędą się w salce parafialnej o godzinie 19.00

KLASY 7

Deklaracje do bierzmowania proszę złożyć u ks. Tomasza do 21 października 2018 w zakrystii. Młodzież zapraszam aby dołączyła do grupy Bierzmowani Fara 2020 Września

 

Wszelkie informacje dotyczące grup bierzmowanych dostępne są na FB -Bierzmowanie 2019 Fara Września lub bezpośrednio u ks. Tomasza

 

 

                                                       BIERZMOWANIE 2018