Bierzmowanie

 

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

/KKK 1285/

INFORMACJA DLA KLAS 2 Gimn. i  Szkoły Podstawowej !

Wszelkie informacje dotyczące grup bierzmowanych dostępne są na FB -Bierzmowanie 2019 Fara Września lub bezpośrednio u ks. Tomasza

 

 

                                                       BIERZMOWANIE 2018