Namaszczenie chorych

Sakrament chorych udzielany jest dla umocnienia człowieka wierzącego w chorobie i cierpieniu. Może go przyjąć każdy wierzący, który znalazł się w stanie poważnej lub przewlekłej choroby. Namaszczenie chorych w naszym kościele udzielane jest podczas dorocznej Eucharystii z okazji dnia chorych 11 lutego.

W domach parafian sakramentu udzielają kapłani przy okazji comiesięcznej wizyty w pierwsze soboty miesiąca. Zgłoszenia chorych przyjmowane są w biurze parafialnym. W nagłych sytuacjach np. w okolicznościach śmierci sakrament udzielany jest o każdej porze po zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym.