Chrzest

20121213230109-53b4c2de-meSakramentu chrztu świętego udzielamy:

  • I sobota miesiąca – podczas Mszy Świętej o godz. 18.30
  • III niedziela miesiąca – podczas Mszy Świętej o godz. 10.00

Dokumenty:

  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (dotyczy małżeństw sakramentalnych),
  • świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego (jeśli rodzice nie zawarli ślubu kościelnego),
  • odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
  • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania), jeśli rodzice chrzestni są z poza parafii muszą zgłosić się do proboszcza swojej parafii po zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą otrzymać godność rodzica chrzestnego

* rodzicem chrzestnym może zostać osoba ochrzczona, bierzmowana, praktykująca, która ukończyła 16 rok życia, i która w okresie szkolnym uczestniczyła w lekcjach religii